Welkom op de website van psycholoog Drs. A.G. VerkadeKosten en vergoedingen.

Uw verzekeraar vergoedt de psychologische behandeling van problemen als die problemen ingewikkeld genoeg zijn. Tot aan 2014 werd er per gesprek gedeclareerd. Dat is veranderd. Sinds 2014 wordt er per zorgproduct gedeclareerd. Er zijn drie zorgproducten: Kort, Middel en Intensief. 

Ieder zorgproduct telt een vast aantal minuten, waarbinnen de totale prestatie (intake, diagnose, behandeling, overleg huisarts, consultatie, e-health, etc.) valt. Afhankelijk van de zwaarte van uw probleem wordt de u binnen een van deze drie producten behandeld. Verder is er ook nog het Onvolledig Behandeltraject: maximaal twee gesprekken. Dit wordt  ook vergoed door uw zorgverzekeraar.


Niet alle problemen worden vergoed.
Niet al uw problemen worden vergoed zoals relatietherapie of als u spanning hebt door problemen met uw werkgever.
Wat u precies vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw aanvullende verzekering. Sommige aanvullende pakketteen van enkele zorgverzekeraars vergoeden wat meer.
U kunt dat vinden in uw polis. U kunt ook even bellen met uw zorgverzekeraar. Dan weet u precies wat u vergoed krijgt.

Het wettelijk vastgestelde eigen risico.
Houdt u wel rekening met het eigen risico, dat in 2020 voor elke Nederlander € 385,- bedraagt.


Hoe wordt er gedeclareerd.
De zorg die door de verzekeraar vergoed wordt, wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar wordt, moet u zelf betalen. Het tarief voor niet vergoede consulten bedraagt  € 95,- per consult. U ontvangt daarvoor een factuur die u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.


Naamswijziging.                                                              
De tarieven voor naamswijziging zijn € 100, - per uur dat daaraan gewerkt wordt. Hierover kunt u het beste even bellen.    
  


Coaching, bemiddeling, supervisie.                                                               
De tarieven voor coaching, bemiddeling en supervisie zijn € 125, - per uur dat daaraan gewerkt wordt. Hierover kunt u het beste even bellen.    

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info