/

Welkom op de website van psycholoog Drs. A.G. Verkade

Waardering

Aan het eind van de behandeling vraag ik u om een lijst in te vullen om te vertellen hoe tevreden u bent over hoe ik u behandeld heb. Ik vraag u een evaluatielijst, de CQ-index in te vullen. Deze evaluatielijst is speciaal gemaakt voor de zorg. U kunt uw mening geven en ik, uw behandelaar, gebruik uw evaluatie om daar mijn winst mee doen en de behandelingen te verbeteren. Het is dus belangrijk dat u in deze lijst eerlijk uw mening kenbaar maakt.          

In deze evaluatielijst wordt u gevraagd of de behandelaar goed bereikbaar was, of hij correct met u is omgegaan, of u zich serieus genomen voelde, of u goed geïnformeerd bent, of u zich kon vinden in het behandelplan en gelegenheid had om te overleggen, enzovoorts).  


In 2018 gaven de cliënten op deze lijst voor:

de bejegening een 4,7 (score 1- 5) 

In 2019 was het gemiddelde cijfer voor: 

bejegening een 4,6 (score 1- 5)

voor samen beslissen een 3,7 (score 1- 5)

voor samen beslissen een 3,9 (score 1- 5)

uitvoeren behandeling 4.0 ( score, 1- 5)  

uitvoeren behandeling 4.0 ( score, 1- 5)

behandeling als rapportcijfer een 8,0 (score 1- 10) 

en het rapportcijfer was  8,3  (score 1- 10)


 , , . .                                         

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info