Welkom op de website van psycholoog    Drs. A.G. Verkade

Waardering

Aan het eind van de behandeling vraag ik u om een lijst in te vullen om te vertellen hoe tevreden u bent over hoe ik u behandeld heb. Ik vraag u een evaluatielijst, de CQ-index in te vullen. Deze evaluatielijst is speciaal gemaakt voor de zorg. U kunt uw mening geven en ik, uw behandelaar, gebruik uw evaluatie om daar mijn winst mee doen en de behandelingen te verbeteren. Het is dus belangrijk dat u in deze lijst eerlijk uw mening kenbaar maakt.          

In deze evaluatielijst wordt u gevraagd of de behandelaar goed bereikbaar was, of hij correct met u is omgegaan, of u zich serieus genomen voelde, of u goed geïnformeerd bent, of u zich kon vinden in het behandelplan en gelegenheid had om te overleggen, enzovoorts).  


In 2021 gaven de cliënten op deze lijst voor:

de bejegening een 4,7 (score 1- 5) 

In 2020 was het gemiddelde cijfer:

bejegening een 4,6 (score 1- 5)

voor samen beslissen een 3,8 (score 1- 5)

voor samen beslissen een 3,7 (score 1- 5)

uitvoeren behandeling 4.3 ( score, 1- 5)  

uitvoeren behandeling 4.2 ( score, 1- 5)

informatie over behandeling 4.3 ( score, 1- 5)  

en het rapportcijfer was  8,2  (score 1- 10)

behandeling als rapportcijfer een 8,3 (score 1- 10) Kaart
Opbellen
E-mail
Info